Bottum-up transformeren start bij het management

Jij moet de eerste stap zetten en laten zien dat je bereid bent om te veranderen

LEES VERDER

“Ik wil dat onze teams Agile gaan werken.” 

Klinkt bekend, toch? 

Maar deze zin lijkt wat misvattingen te bevatten: dat Agile werken alleen voor de werkvloer is en niet voor het management. Het ironische is dat een succesvolle Agile transformatie juist bij het management begint.

Verder, als je aan Agile werken denkt, denk je waarschijnlijk meteen aan de dagelijkse stand-ups, sprints en retrospectives. 

Maar Agile is zo veel meer dan dat; het is een mindset die draait om flexibiliteit, samenwerking en klantgerichtheid. En die mindset moet door de hele organisatie heen, en wat mij betreft te beginnen bij het management. 

Zonder een gedeelde visie en betrokkenheid van het management, wordt het lastig voor teams om echt Agile te zijn. Agile werken vereist naast wendbare structuren een cultuur van openheid, vertrouwen en continue verbetering. Die cultuur wil je van bovenaf ondersteunen.

In deze blog ga ik dieper in op waarom dit zo belangrijk is en hoe de aanpak moet zijn. Ik bespreek het belang van mindset en cultuurverandering en hoe jij als leider een cruciale rol speelt in deze transformatie. 

En vergeet niet, zoals altijd, delen we een aantal waardevolle tips om je op weg te helpen.

Verandering begint altijd bij jezelf

Dat geldt ook voor jou in de rol van leider. Jij moet de eerste stap zetten en laten zien dat je bereid bent om te veranderen. 

Dit betekent dat je niet alleen de principes van Agile begrijpt, maar deze ook omarmt en uitdraagt. Je bent een voorbeeld van de waarden die Agile belichaamt, zoals transparantie, vertrouwen in mensen, flexibiliteit en samenwerking.

Wij mensen kijken graag naar onze leiders voor richting en inspiratie. Dus ook naar jou. Wanneer jij laat  zien dat je bereid bent om de Agile principes te omarmen en toe te passen, stuur je een krachtige boodschap naar de rest van de organisatie. 

Dit vraagt wellicht om een fundamentele verschuiving in hoe je denkt en handelt. Stel jezelf daarom open voor nieuwe manieren van denken en werken en blijf dat continu doen. Als jij het goede voorbeeld geeft, zullen anderen in de organisatie volgen.

Als je ons al langer volgt dan herken je hierin wederom onze visie: wendbare mensen maken wendbare organisaties.

Een gedeelde visie

Een gedeelde visie op het waarom van de verandering is cruciaal. Agile waarden moeten niet alleen begrepen, maar ook omarmd worden op alle niveaus van de organisatie. Dat kan alleen als je snapt waarom ze zo belangrijk voor je zijn en waar ze toe dienen. Want Agile is nooit een doel an sich. 

Hoe wij vaak trajecten starten bij klanten is om deze visie en de why helder te krijgen en om te zetten in een paar meetbare doelen. Hiervoor brengen we in kaart welke problemen je wil oplossen en welke oplossingsrichtingen er zijn? Hoe meten we en zien we dat de stappen die we zetten een positief effect hebben op de doelen die we willen realiseren? 

Betrek je teams in deze exercitie zodat dit resulteert in een dashboard van de Agile transformatie dat door organisatie gedragen is en inzichtelijk is voor iedereen. 

Zorg voor een gedeeld gevoel van urgentie 

Een gedeeld gevoel van urgentie is cruciaal voor het succes van iedere verandering. Dat geldt ook zeker voor de Agile transformatie. Wanneer iedereen in de organisatie voelt dat verandering noodzakelijk is, neemt de bereidheid toe om oude gewoontes los te laten en nieuwe manieren van werken te omarmen.

Urgentie zorgt voor een gevoel van noodzaak en prioriteit. Het helpt om de focus te behouden en voorkomt dat de organisatie terugvalt in oude patronen. Zonder een gevoel van urgentie kan de motivatie om te veranderen snel afnemen, vooral wanneer de eerste uitdagingen en obstakels zich voordoen.

Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

 1. Communiceer duidelijk en consistent
  Leg uit waarom de verandering nodig is en wat de gevolgen zijn van niet veranderen. Gebruik duidelijke, begrijpelijke taal en vermijd jargon.
 1. Deel feiten en data
  Gebruik concrete data en feiten om de noodzaak van de verandering te onderbouwen. Laat zien waar de organisatie nu staat en waar het naartoe moet om succesvol te blijven.
 1. Vertel verhalen die de urgentie benadrukken
  Dit kunnen succesverhalen van andere organisaties zijn of voorbeelden van problemen die ontstaan door het niet toepassen van Agile.
 1. Betrek sleutelfiguren
  Betrek invloedrijke personen binnen de organisatie bij het uitdragen van de boodschap. Als zij de urgentie voelen en communiceren, zal dit anderen inspireren en motiveren.
 1. Maak de impact zichtbaar
  Laat zien hoe de verandering al een positieve impact heeft, zelfs op kleine schaal. Dit helpt om sceptici te overtuigen en het gevoel van urgentie levendig te houden.

Creëer kleine successen om verdere buy-in te krijgen

Het starten met een Agile transformatie kan overweldigend lijken, vooral als je meteen de hele organisatie wilt meenemen. Dat werkt vaak helemaal niet en zie ik meer als de traditionele aanpak. 

Daarom adviseren wij altijd om klein te beginnen. Hoewel het cruciaal is dat management Agile ondersteunt, kan een bottom-up benadering hierin heel effectief zijn. 

De voordelen van deze incrementele aanpak zijn onder andere: 

 • Teams krijgen de kans om te experimenteren met Agile, te leren wat wel en niet werkt.
 • Het vergroot het eigenaarschap van de organisatie om doelen van de verandering te realiseren 
 • Multidisciplinaire teams met minimale afhankelijkheden kunnen snel waarde leveren, wat helpt om de voordelen van Agile zichtbaar te maken.
 • Door klein te beginnen, kunnen de risico’s van een grootschalige transformatie worden verminderd.
 • Het management kan de voordelen van Agile in actie zien, wat kan helpen om bredere steun te krijgen voor een organisatiebrede transformatie.

Afsluitende tips voor een succesvolle Agile transformatie

 1. Train Iedereen
  Zorg dat iedereen, van het management tot de werkvloer, goed geïnformeerd is over wat Agile inhoudt en hoe het toegepast moet worden. Regel trainingen en workshops om kennis en vaardigheden te vergroten. 
 1. Begin klein, denk groot
  Start met een pilotproject om de Agile werkwijze te testen. Leer van deze ervaring en schaal geleidelijk op. Dit helpt om de veranderingen beheersbaar en minder overweldigend te maken.
 1. Creëer transparantie
  Zorg voor open communicatie over de voortgang, successen en uitdagingen van de Agile transformatie. Transparantie bouwt vertrouwen en zorgt ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij het proces.
 1. Focus op mindset en gedrag, niet alleen op processen
  Verandering van mindset en gedrag van alle medewerkers op elk niveau is essentieel voor een succesvolle Agile transformatie. Richt je dus niet uitsluitend op het implementeren van Agile processen, start liever met het veranderen van de mindset en gedrag. Het Filotes Personal Agility programma kan daarbij goed van pas komen. 
 1. Lead by example
  Zorg dat leiders – jij dus ook – het goede voorbeeld geven door zelf Agile waarden en principes te omarmen en toe te passen. Dit betekent onder andere transparant zijn, vertrouwen geven, oude controlemechanismen loslaten, een cultuur van leren en ontwikkelen bevorderen en je aandacht richten op samenwerking in het bereiken van strategische doelen in plaats van output.

Uit de startblokken

Wil jij dat jouw teams Agile werken en wil je meer weten over hoe je een succesvolle Agile transformatie kunt starten binnen jouw organisatie? Heb je hulp nodig bij het implementeren van Agile principes en tools op managementniveau? Neem dan contact met ons op. Mailen kan natuurlijk ook. 

Wij helpen je graag verder met advies, training en ondersteuning om jouw organisatie wendbaarder en succesvoller te maken. 

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.