Agile is als een oude grammofoonplaat

Het werkt nou eenmaal niet zo goed hier

LEES VERDER

Je kent het wel, sommige dingen lijken volledig achterhaald en niet meer van deze tijd, maar blijken in de praktijk nog steeds hun waarde te hebben. 

Neem nou elpees. Wie had gedacht dat vinyl, na bijna volledig overschaduwd te zijn door cd’s en streamingdiensten, een comeback zou maken? Zelfs onder jongeren! 

Ik heb mijn oude Technics MKII’s, die ik gebruikte als DJ, nooit van de hand gedaan. Dit zijn echte werkpaarden onder de platenspelers. Ze zijn niet stuk te krijgen en leveren nog steeds uitstekende prestaties. Ik geniet opnieuw van mijn oude platen en ik koop zelfs weer tweedehands exemplaren.

Je vraagt je misschien af, waarom zou iemand nog naar elpees luisteren? 

Er zijn talloze redenen: het artwork van de hoes, het fysieke gevoel van iets in je handen hebben, het romantische geluid van de naald die de plaat raakt, het warmere en vollere geluid vergeleken met streaming. Wanneer je een elpee opzet, luister je naar het hele album. Het is ook een fantastische manier om oude muziek te ontdekken die je nog niet kent. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed, even genoeg over mijn passie voor vinyl. Het gaat me om een interessante vergelijking als het gaat om Agile. Dat bijvoorbeeld na een aantal mindere ervaringen bij het oud vuil wordt geschoven. 

In onze huidige snel veranderende wereld wordt soms kritisch gesproken over Agile of bijvoorbeeld een framework als Scrum. Ik hoor mensen beweren dat deze methodieken achterhaald zijn. “Het werkt nou eenmaal niet zo goed hier.” Ook weleens gehoord?

Maar deze kritiek verdient een verdiepende beschouwing. Vergelijkbaar met de hernieuwde waardering voor vinyl in de muziekwereld, kan er voor Agile en Scrum worden betoogd dat ze succesvol zijn en werken, vooral omdat aanpassingsvermogen en flexibiliteit vandaag de dag sleutelcomponenten zijn binnen elk bedrijf.

Het misverstand rond Agile

Agile is veel meer dan een simpele werkmethode; het is een mindset gericht op aanpasbaarheid, continue verbetering, en directe feedback. Deze benadering is gebaseerd op het Agile Manifesto, dat principes zoals samenwerking, klantfocus, en het omarmen van verandering benadrukt. Deze principes zijn nu relevanter dan ooit, gezien de complexiteit en de snelle veranderingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd.

Uitdagingen in de implementatie van Agile

Een van de grootste uitdagingen bij het adopteren van Agile is een effectieve implementatie van zijn principes. Veel mislukkingen die aan Agile worden toegeschreven, zijn eigenlijk het resultaat van een incorrecte of onvolledige toepassing. Dit probleem kan voortkomen uit een gebrek aan begrip, kennis en/of commitment op alle niveaus binnen een organisatie. Zonder een diepgaand begrip en de juiste ondersteuning van het topmanagement tot aan de werkvloer, kunnen de voordelen van Agile niet volledig worden gerealiseerd.

De kloof tussen theorie en praktijk

Een veelvoorkomend probleem ontstaat wanneer Agile of Scrum te dogmatisch wordt ingevoerd. In plaats van zich aan te passen aan de specifieke context van een organisatie, wordt er dan vastgehouden aan rigide regels en rollen. Neem bijvoorbeeld de rol van Scrum Masters waarbij er verschillende interpretaties kunnen ontstaan wat die rol inhoudt. Deze rol, hoewel essentieel voor het faciliteren van Agile processen, kan een kloof creëren tussen theorie en praktijk als ze te strikt wordt geïnterpreteerd of als ze niet goed is geïntegreerd binnen de teams en de bredere organisatie.

Het is in dit voorbeeld cruciaal dat Scrum Masters werken als bruggenbouwers, die teams helpen om op een pragmatische manier samen te werken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Wanneer Agile of Scrum te rigide worden geïmplementeerd, kunnen ze juist de innovatie en flexibiliteit belemmeren die ze beogen te bevorderen.

Gebrek aan eigenaarschap – vasthouden aan oude gewoonten

Een veelvoorkomend struikelblok in organisaties die Agile proberen te adopteren is het voortbestaan van oude gewoonten. Traditionele managementstijlen, zoals hiërarchische besluitvorming, staan vaak haaks op de Agile principes van zelfsturing en verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot frustraties en conflicten binnen teams die enerzijds worden aangemoedigd om meer autonoom te functioneren en anderzijds de ruimte niet nemen en voelen. Het doorbreken van deze oude patronen en het cultiveren van een nieuwe mindset van eigenaarschap en proactiviteit is essentieel voor het succes van Agile. Dat vraagt zowel voor de teams als voor het management een andere houding en gedrag. 

Hoe dan wel – 4 tips

Voor een succesvolle toepassing van Agile is het essentieel dat organisaties de principes niet alleen adopteren, maar ook aanpassen aan hun specifieke context. Hier zijn een paar tips voor jou als leider:

  1. Begrijp de behoeften van je team(s)

Elke groep of project heeft zijn unieke uitdagingen en vereisten. Begrijp eerst de behoeften van je team en kies vervolgens de leiderschapsstijl die het beste aansluit bij deze behoeften en de taakvolwassenheid van jouw team. Pas jouw leiderschapsstijl aan als de behoeftes van je team verandert.

  1. Flexibiliteit in de aanpak

Agile is niet rigide en is geen doel op zich; het is bedoeld om flexibel te zijn. Wees bereid om je aanpak te wijzigen als de situatie dat vereist. Blijf daarom gericht op het doel dat je wil bereiken met Agile.

  1. Onderwijs en empower

Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie begrijpt wat Agile inhoudt en zich vrij voelt om de principes toe te passen.

  1. Focus op communicatie
    Open en transparante communicatie is cruciaal. Zorg ervoor dat iedereen zijn ideeën kan uiten en dat er regelmatig feedback wordt gegeven en ontvangen. 

Conclusie

Agile en Scrum zijn niet zozeer verouderd, maar vereisen een diepgaande, doordachte implementatie die rekening houdt met zowel de structurele als culturele aspecten van een organisatie. Net zoals vinyl liefhebbers de unieke kwaliteiten van dit medium waarderen, kunnen bedrijven Agile waarderen en de principes op de juiste manier toepassen om echt te kunnen profiteren. Dit vraagt om een blijvende toewijding aan de principes van flexibiliteit, open communicatie, reflectie en constante verbetering. 
Denk je na het lezen van dit artikel, ik kan hier wel wat hulp bij gebruiken? Mail en laat het ons weten, we helpen je graag!

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.