Stop met zenden, start met verbinden

Praten over onszelf activeert gebieden in de hersenen die gelinkt zijn aan plezier en beloning, vergelijkbaar met de effecten van eten en seks

LEES VERDER

Interessant is dat mensen gemiddeld 10% onthouden van wat ze horen, maar tot 70% van wat ze zelf zeggen. 

Studies tonen aan dat de gemiddelde persoon ongeveer 60% van een gesprek besteedt aan praten over zichzelf, en dit percentage stijgt zelfs naar 80% wanneer we sociale media gebruiken. Dit gedrag wordt versterkt door neurologische beloningen; het praten over onszelf activeert gebieden in de hersenen die gelinkt zijn aan plezier en beloning, vergelijkbaar met de effecten van eten en seks.

In een tijd van Agile transformatie, waarin leiderschap niet slechts is voorbehouden aan het hoger management, maar breed gedragen wordt door alle lagen van de organisatie, is het van cruciaal belang dat we met z’n allen meer luisteren en niet alleen onze eigen percepties projecteren op anderen.

In een snel veranderende wereld vormt de manier waarop we met elkaar omgaan vaak het verschil tussen succes en stagnatie. Structuren zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar het echte goud schuilt vaak in de kwaliteit van onze interacties met elkaar. 

Als leider zou dit een prioriteit van je moeten zijn en daarom richten we ons in het blog van deze week op het verbeteren van vaardigheden om effectieve gesprekken te voeren en het lerende vermogen van je organisatie te bevorderen.

Voordat we hiermee beginnen, nemen we eerst een kijkje naar wat de sterke neiging tot zenden precies veroorzaakt.

Technologische invloeden

De hedendaagse technologie speelt een significante rol in hoe en waarom we communiceren zoals we doen. Met smartphones en sociale media is het gemakkelijker dan ooit om onze mening te geven en onze stem te laten horen. Deze platforms zijn ontworpen om ons aan te moedigen zoveel mogelijk content te delen, vaak gericht op zelfpromotie. Dit versterkt de neiging om meer te spreken dan te luisteren, omdat elke post of tweet een kans is om onszelf in de schijnwerpers te zetten.

Neurologische beloningen

Volgens onderzoek van Harvard, wordt praten over onszelf neurologisch beloond. Gebieden in onze hersenen die gelinkt zijn aan beloning en plezier, worden actief wanneer we over onszelf praten. Dit suggereert dat zelfonthulling niet alleen sociaal, maar ook intern belonend is, wat ons motiveert om dit gedrag te herhalen.

Culturele en sociale normen

In veel culturen, waaronder de Nederlandse, wordt assertiviteit vaak gezien als een teken van kracht en zelfverzekerdheid. Dit kan leiden tot een omgeving waarin mensen voelen dat ze moeten spreken om gehoord te worden of om autoriteit uit te stralen. Dit kan vooral uitdagend zijn in organisaties waar een hiërarchische structuur de norm is, zelfs als ze streven naar een meer Agile en inclusieve aanpak.

Gebrek aan bewustzijn en vaardigheden 

Vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen communicatiepatronen. Velen van ons hebben nooit geleerd hoe effectief luisteren en diepgaande vragen stellen, veel verder gaan dan het voeren van “oppervlakkige” conversaties. Zonder deze vaardigheden vervallen we gemakkelijk in het domineren van gesprekken, omdat we niet weten hoe we het gesprek anders moeten voeren.

De uitdagingen van Agile leiderschap

In een Agile omgeving, waar gedeeld leiderschap en collaboratieve besluitvorming essentieel zijn, versterkt overmatig zenden de uitdagingen rond inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Het kan leiden tot situaties waarin niet alle stemmen gelijk worden gehoord, wat de kracht van diversiteit en teamdynamiek ondermijnt. 

Dit staat haaks op onze visie dat door het ontwikkelen van de (denk)kracht van je eigen mensen, organisaties als geheel wendbaarder en innovatiever worden.

Zeven tips voor effectievere communicatie

Om de cyclus van zenden te doorbreken en een meer inclusieve, luisterende cultuur te bevorderen, zijn hier zeven concrete tips. 

  1. Activeer je luistervaardigheden

Begin met écht te luisteren. Dit betekent niet alleen wachten tot de ander is uitgesproken, maar actief proberen te begrijpen wat er wordt gezegd en je oordeel uitstellen. Dit versterkt niet alleen de relatie maar stimuleert ook een omgeving waarin iedereen zich gehoord voelt.

  1. Stel open vragen

Vragen die beginnen met ‘hoe’, ‘wat’ of ‘waarom’ nodigen uit tot diepere reflectie en dialoog. Dit type vraagstelling moedigt sprekers aan om meer dan alleen een ja of nee antwoord te geven, wat kan leiden tot meer ontdekkende en verrijkende gesprekken.

  1. Leer gepast te onderbreken

Soms is het noodzakelijk om iemand te onderbreken, vooral als het gesprek off-topic gaat of te langdradig wordt. Doe dit tactvol door gebruik te maken van frases zoals “Interessant punt, mag ik daar iets aan toevoegen?” of “Kan ik even iets inbrengen?”

  1. Gebruik parafrasering als techniek

Parafrasering helpt om te bevestigen dat je de ander begrijpt en toont aan dat je actief luistert. Het kan ook dienen als een brug naar een nieuw onderdeel van het gesprek.

  1. Creëer een balans tussen praten en luisteren

Wees bewust van hoeveel je spreekt in vergelijking met anderen. Streef naar een balans waar iedereen een gelijke kans krijgt om bij te dragen aan het gesprek.

  1. Leer van feedback

Sta open voor feedback over je communicatiestijl. Feedback, zowel van collega’s als van leiders, kan inzichtelijk zijn en helpen bij het verder ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden.

  1. Moedig anderen aan om ook te spreken

Soms zijn mensen terughoudend om te spreken. Moedig collega’s aan door directe vragen te stellen of door hen specifiek om hun mening of ideeën te vragen.

Laat van je horen 😃

Communiceren is meer dan alleen spreken; het is luisteren, begrijpen, en verbinden. Als je merkt dat je hulp nodig hebt bij het verbeteren van communicatievaardigheden, of vragen hebt over hoe je deze principes kunt integreren binnen je team of organisatie, neem dan gerust contact met ons op. 

We helpen je graag om patronen te doorbreken die groei belemmeren en een cultuur van effectief leiderschap te ontwikkelen zodat jij kan bouwen aan die wendbare organisatie die klaar is voor de uitdagingen van morgen. 
Mail mij of neem contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen helpen.

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.