Wendbaarheid is de belangrijkste skill van de toekomst

Ja, nogal wiedes hoor ik je denken.

LEES VERDER

Deze zin staat letterlijk op onze website. Ik vind ‘m zo waar, scherp en krachtig dat ik ‘m steeds vaker gebruik als we vertellen wie wij zijn en wat we doen. 

Onze visie – wendbare mensen maken wendbare organisaties – deel ik te pas en te onpas. Zo ook de “why” van onze visie. Veranderen zien we niet als een incident dat (top-down) gemanaged moet worden maar veel meer als een persoonlijk proces dat van binnen naar buiten gaat. Waarbij er voldoende aandacht is voor zowel structuur als cultuur, de boven- en de onderstroom. Een mensgerichte benadering dus.  

Wat ik nog niet zo vaak gedeeld heb, is hoe onze Filotes PAS methode is ontworpen met deze principes en gedachten.

De Filotes PAS methode staat voor People, Agility en Sustainability. Dit zijn de drie kernaspecten die essentieel zijn voor het bevorderen van wendbaarheid in organisaties.

In het blog van deze week ga ik ze een voor een toelichten. 

People 

Mensen vormen het hart van de organisatie en horen in iedere transformatie naar meer wendbaarheid centraal te staan. Wie kent de uitdrukking niet: “Je bedrijf is zo goed als de mensen die er werken”. 

Alles wat er gebeurt op de werkvloer is niet uitsluitend het resultaat van werkprocessen. Het is veel meer het resultaat van patronen, opvattingen en drijfveren van individuen, teams en de organisatie als geheel. 

Een voorbeeld van een patroon:

Het woord autonomie wordt gepredikt in een organisatie die wendbaar wil zijn. Maar de praktijk leert dat als puntje bij paaltje komt er vaak top-down wordt bijgestuurd. 

“Everyone wants to be successful and wealthy, but nobody wants to get uncomfortable.”

Deze zin zag ik laatst op LinkedIn voorbij vliegen en het deed me ook denken aan het patroon dat we zo vaak zien. Iets nieuws doen, het niet precies weten en bijvoorbeeld het niet kunnen controleren hoe teams reageren – of juist niet reageren en nog steeds onvoldoende verantwoordelijkheid nemen – geven het oncomfortabele gevoel van onzekerheid. 

Wat doe je dan? Je grijpt terug naar je oude gewoontes en gebruiken. Die altijd voor je “gewerkt” hebben. Heel verleidelijk, wellicht voor de korte termijn bevredigend maar op de lange termijn weinig effectief. 

De moraal van het verhaal:
Wendbaarheid vraagt niet uitsluitend om een andere manier van werken (doen). Maar ook om een andere manier van denken en zijn. Dit geldt niet alleen in dit voorbeeld voor managers. Het geldt voor alle individuen in de organisatie. Ook binnen teams kunnen er irrationele gedachten, gevoelens en niet-helpende patronen spelen.  

Wat je wil is het cultiveren van een mindset van voortdurend leren en aanpassen, zowel op individueel als op team- en organisatieniveau. 

Wij zijn daarom ook zo fan van Peter Senge en zijn boek “De vijfde discipline” waarin hij het concept van de lerende organisatie introduceerde als tegenhanger van de traditionele beheersmatige organisatie. 

Hij benoemt vijf disciplines:

  • Persoonlijk meesterschap
  • Bewustzijn van mentale modellen 
  • Gemeenschappelijke organisatie visie
  • Leren in teams
  • Systeemdenken

Als je hierover meer wil lezen, lees dan een van onze eerste blogs – De key voor echte Agility

Kortom, het gaat erom wat we geloven op de werkvloer, inzicht hebben in welke patronen en overtuigingen er spelen. Welke helpen ons en van welke willen we afscheid nemen? Wie willen we zijn als individu, team en organisatie? En handelen we daar ook naar? Het gaat om de mensen en hun gedrag. Snappen hoe we opereren in een systeem dat de neiging heeft zichzelf in stand te houden. 

Daarom richten wij ons op het ontwikkelen van persoonlijke wendbaarheid (Personal Agility), leiderschap, het versterken van teamdynamiek, systeemdenken en het bevorderen van individuele vaardigheden. Door te investeren in de ontwikkeling van mensen, creëren we een cultuur van wendbaarheid, leren en continue verbetering.

Agility

Wendbaarheid is de belangrijkste skill. Ja, nogal wiedes hoor ik je denken. 

In een wereld die steeds sneller verandert, die vol zit van onvoorspelbaarheid en verandering de enige constante lijkt te zijn, is het vermogen om snel en effectief te reageren op continu wisselende omstandigheden van onschatbare waarde. Ook al heb je messcherpe doelen voor ogen, de weg om daar te komen is vaak allesbehalve rechtlijnig. Het is als navigeren door een doolhof van uitdagingen en onzekerheden.

Daartegenover staat een ander geluid: “Agile werkt niet. Agile heeft ons totaal niet gebracht wat het heeft beloofd. Agile is dood. Hoezo Agile…?”

Twee waarheden die haaks op elkaar staan. Hoe kan dit?

Dit heeft alles te maken met tegenvallende resultaten van eerdere Agile transformaties en parallel hieraan, hoe er tegen Agile – als een (one) way of working – aangekeken wordt. 

Sommige bedrijven nemen daardoor zelfs afscheid van alles wat het label Agile heeft. Terwijl de problemen nog lang niet weg zijn. 

Ik merk dat ik hierdoor zelf ook het woord Agile steeds vaker vermijd. Als ik het heb over het nastreven van een wendbare organisatie – agility – raak ik al veel meer het verlangen van leiders in organisaties. 

Het gaat niet om het doen van Agile maar het bereiken van agility en verbinding maken met welke problemen dit oplost of welke ambities hiermee kunnen worden waargemaakt. Wij adviseren daarom nooit om dogmatisch een framework zoals bijvoorbeeld SAFe te implementeren. Voor heel veel consultancybureaus een lucratieve business. Maar het brengt jouw organisatie geen echte agility als er onvoldoende aandacht is voor de onderstroom. 

Wat wél werkt is jouw mensen laten experimenteren met de verschillende frameworks die er zijn en er uit halen wat voor hen werkt. Een eigen taal creëren die iedereen snapt. Je eigen way of working, thinking and being ontwikkelen. Gekoppeld aan het uiteindelijke doel dat je als organisatie wil bereiken. 

Want ook agility is geen doel an sich. Wel bijvoorbeeld het verkorten van de time-to-market, het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van het werkgeluk en je klanten zich weer gehoord en gezien laten voelen. 

Sustainability

Duurzaamheid betekent het creëren van een organisatie die op lange termijn wendbaar en veerkrachtig blijft. Zoals hierboven al aangestipt omvat dit het zelfstandig bouwen en onderhouden van structuren, processen en mindset die aanpassing en groei ondersteunen, zelfs na de voltooiing van het transformatieproces.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van externe kennis. Hier zit veel waarde in maar ook een risico. Het risico van afhankelijkheid. Kortom, het is niet alleen belangrijk om externe kennis in huis te halen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat je organisatie nieuwe vaardigheden aanleert. 

Ik schreef over dit onderwerp ook al eens een blog: Consultants zijn therapeuten die de patiënt voortdurend in therapie houden.

Wij zullen dus nooit een batterij consultants naar binnen fietsen die in een grote beweging je organisatie gaat vertellen hoe ze moet werken. Op papier en qua structuur een mega transitie maar in de praktijk weinig transformatief en lonend.

Een lerende organisatie ontwikkelen doe je niet door het simpelweg kopiëren van een framework. Juist je eigen mensen laten ontdekken hoe je stap voor stap een wendbare organisatie creëert waarin openheid, nieuwsgierigheid en bescheidenheid belangrijker zijn dan overtuigingen en denken het zeker te (willen) weten. Waarbij het veel meer helpt vragen te stellen en elkaar de spiegel voor te houden; wie, wat, waarom, wanneer en hoe weet je dat zo zeker? 

Kortom, de transformatie zelf ook iteratief aanvliegen waarbij je ontdekt dat het nooit af is. Want gelukkig 😃 er valt altijd iets te verbeteren. En dat wil je uiteindelijk kunnen doen zonder afhankelijk te zijn van externen. 

Jouw wendbaarheid vergroten

Met de Filotes PAS methode streven we ernaar organisaties te helpen om echt wendbaar te worden en te blijven in een steeds veranderende wereld. Of je nu een individu bent dat zijn persoonlijke wendbaarheid wil verbeteren, een team dat op zoek is naar meer effectieve samenwerking, of een organisatie die zich wil aanpassen aan nieuwe uitdagingen, wij zijn er om je te ondersteunen.

Dus, ben je klaar om wendbaarheid naar een hoger niveau te tillen? En ook concrete stappen te zetten? Neem dan vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze Filotes PAS methode jou kan helpen op weg naar succes in een dynamische wereld!

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.