Zo creëer je een echte wendbare organisatie

Deze wendbaarheid is de basis van jouw interactie met de wereld en hoe je omgaat met onverwachte gebeurtenissen

LEES VERDER

Spannend nieuws voor onze trouwe volgers! 

Per direct voegen we het Filotes Personal Agility programma toe aan ons bredere transformatie jaarprogramma. 

Dat betekent dat je dit unieke programma standaard bij jouw transformatie krijgt en jouw team(s) toegang heeft (hebben) tot onze online academie.

Deze stap verstevigt onze visie en benadering van organisatorische transformatie. In dit artikel leggen we je graag weer eens uit waarom Filotes de rol van persoonlijke wendbaarheid zo sterk erkent en omarmt en ziet als een randvoorwaarde voor echte agility.

Wendbare mensen maken wendbare organisaties

In onze blog ‘Deze eigenschappen maken jou Agile‘ hebben we het belang van persoonlijke wendbaarheid benadrukt. Personal Agility is het vermogen om als mens met verandering en onverwachte gebeurtenissen om te gaan; ongeacht de omstandigheden. Het gaat over weten wie je bent, wat je drijft en inzicht in je eigen mindset. Het is een combinatie van zelfkennis, missie, reflectievermogen en meer. 

In onze optiek zijn de tien eigenschappen van persoonlijke wendbaarheid – die ik heb benoemd in bovenstaand blog – essentieel voor het vormen van een lerende wendbare organisatie. 

De connectie tussen persoonlijke en organisatorische eigenschappen

Laat het me je uitleggen aan de hand van het boek van Peter Senge “The Fifth Discipline” waarin hij het concept van de lerende organisatie introduceerde als tegenhanger van de traditionele beheersmatige organisatie .

Hij identificeerde vijf disciplines die cruciaal zijn voor organisatorische transformatie: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, leren in teams en systeemdenken. Deze disciplines vormen de ruggengraat van organisatorische wendbaarheid en sluiten naadloos aan bij de tien eigenschappen van persoonlijke wendbaarheid.

Laten we eens kijken hoe deze twee sets van eigenschappen met elkaar verweven zijn:

  1. Persoonlijk Meesterschap en reflecterend vermogen

Persoonlijk meesterschap in Senge’s model draait om een diep zelfbewustzijn en de voortdurende drang naar zelfverbetering. Dit sluit naadloos aan bij het reflecterend vermogen – de derde eigenschap van persoonlijke wendbaarheid – dat we in onze eerdere blogs hebben besproken. 

Reflecteren is niet alleen een moment van introspectie; het is een actieve oefening in zelfbewustzijn. Het stelt ons in staat om onze gedachten, overtuigingen en acties kritisch te evalueren en om te zetten in lessen voor toekomstige groei.

Deze combinatie van persoonlijk meesterschap en reflecterend vermogen is essentieel voor het ontwikkelen van een wendbare mindset. Het stelt ons in staat om onze gedragspatronen te herkennen, te begrijpen hoe we reageren op verandering en ons aan te passen in zowel persoonlijke als professionele situaties. 

Dit proces van zelfreflectie en zelfverbetering is niet alleen van onschatbare waarde voor individuele groei, maar vormt ook de basis voor de ontwikkeling van een lerende en zich voortdurend aanpassende organisatie.

  1. Mentale modellen en strategieën voor verandering

Mentale modellen zijn de ingebakken aannames en overtuigingen die onze perceptie van de wereld en onze reacties op die wereld vormen. Senge benadrukt het belang van het herkennen en herzien van deze modellen om een dieper begrip van onszelf en onze omgeving te bereiken. Dit proces is nauw verbonden met de vijfde eigenschap van persoonlijke wendbaarheid, waarbij je over strategieën en tools beschikt om met verandering om te gaan.

Door onze mentale modellen te onderzoeken en uit te dagen, openen we onszelf voor nieuwe strategieën en benaderingen om met uitdagingen om te gaan. Dit omvat het herkennen van onze kwaliteiten en valkuilen en het ontwikkelen van een toolkit die ons in staat stelt om flexibel en veerkrachtig te zijn in het aangezicht van verandering. Deze bewustwording en aanpassingsvermogen stellen ons in staat om met vertrouwen en rust te navigeren door onzekere of stressvolle situaties, altijd vooruitkijkend naar de lessen en kansen die elke uitdaging biedt.

Het actief herzien van onze mentale modellen en het toepassen van onze persoonlijke strategieën voor verandering zijn niet alleen van cruciaal belang voor persoonlijke groei, maar ook voor het bevorderen van een cultuur van continue aanpassing en leren binnen organisaties. Het stelt individuen en teams in staat om collectief verder te kijken dan de status quo en te innoveren in de richting van een gedeelde toekomst.

  1. Gemeenschappelijke visie en persoonlijke missie

Een sterke gemeenschappelijke visie in een organisatie wordt versterkt door de persoonlijke missies (de tweede eigenschap van persoonlijke wendbaarheid) van haar leden. Jouw persoonlijke missie geeft richting aan je acties en helpt je om doelgericht en gemotiveerd bij te dragen aan de overkoepelende doelstellingen van je organisatie.

  1. Leren in Teams en samenwerken

Leren in teams gaat over het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis, wat cruciaal is voor het bevorderen van organisatorische agility. Dit aspect vindt zijn weerspiegeling in je vermogen om samen te werken, waarbij je actief luistert, deelt en leert van je collega’s. Zo wordt het collectief leren een integraal onderdeel van de organisatiecultuur.

  1. Systeemdenken en oordeelloos naar situaties kijken

Systeemdenken, zoals beschreven door Peter Senge, is het vermogen om de complexe en onderling verbonden aard van organisatorische systemen te begrijpen. Het gaat om het zien van het grotere geheel, niet alleen de afzonderlijke onderdelen. Dit denken is nauw verbonden met het oordeelloos naar situaties kijken. Wanneer we situaties oordeelloos benaderen, stellen we ons open om te observeren en te begrijpen zonder vooraf gevormde meningen of vooringenomenheid. Dit stelt ons in staat om een meer holistische en inclusieve kijk op situaties te hebben, wat cruciaal is voor effectief systeemdenken.

Als onderdeel van je organisatie ben jij dus de sleutel tot de transformatie. Jouw persoonlijke ontwikkeling en die van jouw mensen hebben directe invloed op de wendbaarheid en het succes van je organisatie. 

Door te werken aan deze persoonlijke eigenschappen van wendbaarheid, draag je bij aan een krachtige, lerende organisatie.

Laten we praten!

Transformeren vanuit een cultuur van de beheersmatige organisatie naar een echte wendbare organisatie kent heel veel uitdagingen maar het is echt mogelijk. 

We snappen dat je vragen hebt over hoe jij en jouw organisatie kunnen groeien door deze principes toe te passen. Wil je daarom meer weten over onze aanpak en hoe het Filotes Personal Agility programma onderdeel is geworden van onze transformatieprogramma’s? 

Neem dan contact met ons op! Wij staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. 

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.