Een visie is pas een visie als deze doorleefd wordt!

Hoe je ervoor zorgt dat je visie geen verzameling holle termen wordt maar echt beleefd en doorleefd wordt in je organisatie

LEES VERDER

Ken jij de visie van de organisatie(s) waar je werkt? Heb jij een persoonlijke visie?

Wat is een goede visie en waarom zou je hier überhaupt tijd in steken? 

Persoonlijk vind ik een visie belangrijk omdat het voor mij om zingeving gaat en wat je wil bereiken. Je kan je afvragen of het hier dan om de visie gaat of dat we het moeten hebben over de missie of de purpose. Ik wil in deze blog niet ingaan op het verschil en wat de juiste verwoording is. Het gaat mij om de formulering die motiveert en stimuleert. Of je dat dan visie, missie of purpose noemt vind ik persoonlijk minder belangrijk. In deze blog noem ik het visie. En het gaat natuurlijk niet om de formulering van de visie zelf, het gaat om de beweging en de energie die hierdoor kan ontstaan en kan groeien bij jezelf en de mensen om je heen.

The surprising truth about what motivates us

Je kent vast de animatie van Daniel Pink: “Drive: The surprising truth about what motivates us”. Zo niet, dan heb je hier de link. Zeker de moeite waard om (nog eens) te bekijken. In deze animatie wordt aangegeven wat ons motiveert. Dat beloning in geld niet (altijd) leidt tot betere resultaten en dat er andere motivatoren zijn: “autonomy”, “mastery” en “purpose”.   

Bij het kijken van de animatie voel je waarschijnlijk de bron van energie die onder andere vanuit de visie kan komen. Het belang van de “purpose motive” van een organisatie. 

Op het moment dat je je persoonlijke visie kan verbinden met de visie van de organisatie, dan voelt werken niet meer als werk. Dan neemt het werkplezier enorm toe en is er een fundament voor de mindset in de organisatie die nodig is om te handelen alsof het je eigen organisatie is.

Dat klinkt mooi en eenvoudig: een kwestie van gewoon doen, toch?

Waarom zie ik dit in de praktijk dan zo weinig?

Ik merk dat veel mensen:

  • geen beeld hebben van de visie van de organisatie
  • geen persoonlijke visie hebben.

Als een organisatie een visie heeft, dan zie ik vaak dat dit vooral een statement is, en geen dialoog. Hiermee bedoel ik dat je een beschrijving van de visie kan vinden op het intranet, de bedrijfswebsite of soms zelfs op de muren in het gebouw van het bedrijf. Maar dat het niet doorleefd wordt. Vaak kan men het in eerste instantie niet benoemen of zelfs niet vinden waar het beschreven staat. Als de beschrijving gevonden is en de dialoog hierover start, is mijn ervaring dat dit veelal gaat over de mismatch die er dan is, in plaats van de verbinding die het zou moeten geven… Herkenbaar?

De visie heeft pas waarde als deze verbindt. Bij de onboarding in een team in een organisatie hoort het gesprek over de visie van het team en hoe deze bijdraagt aan de visie van de organisatie. Als dat helder is kan de dialoog plaatsvinden over de persoonlijke visies en de match die hier moet zijn voor het gevoel: “dit is mijn organisatie”.

Een visie moet leven in een organisatie, en herkenbaar zijn in de dialogen die er plaatsvinden. 

Kortom: Een visie is pas een visie als deze doorleefd wordt!

Wat maakt een visie nu speciaal? Wat zorgt voor de doorleving?

Wat mij opvalt is dat degenen die betrokken zijn bij de formulering van de visie en daarmee betrokken zijn bij de dialoog en het proces van het komen tot de uiteindelijke formulering wel de doorleving hebben. Het “op maat” maken en het doorleven van de visie komt vanuit de dialoog met elkaar.

Het is belangrijk om dit te doen met betrokkenheid van mensen uit de organisatie zelf en dit niet volledig uit te besteden aan een extern bureau. Vervolgens is de vraag, hoe zorg je voor betrokkenheid in de hele organisatie? 

Ja, door de organisatie hierbij te betrekken natuurlijk. Je kan een bestaande visie focus geven en werken aan de doorleving. Hiermee kan een algemene formulering specifieke invulling krijgen voor de betrokkenen door de dialoog hierover. Het kan ook zijn dat er een nieuwe formulering van de visie uitkomt. Maar het gaat uiteindelijk niet om de formulering, al helpt het wel als dit ondersteunend is aan de storytelling.

De tip hier is om de dialoog op te starten. 

  1. over de visie van de organisatie
  2. over de visie op teamniveau en hoe die verbonden is met de visie op organisatieniveau
  3. over de persoonlijke visies binnen het team en hoe die bijdragen

Je zult zien dat dit meer verbinding en meer energie geeft in de organisatie. 

Pas op dat het geen verplicht programma wordt van een reeks visieworkshops. Stimuleer de dialoog bijvoorbeeld bij de koffiemachine door daar een pakkende poster op te hangen met de vraag: Hoe zie jij de match tussen jouw persoonlijke visie en die van de organisatie? 

Of maak het een onderwerp in een bestaande meeting zoals de retrospective.

Dit zijn voorbeelden van hoe je hier mee aan de slag kan gaan. Wil je hier verder over sparren of hulp om de beweging naar een doorleefde visie in gang te zetten? Laat het weten door contact met ons op te nemen.

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.