MindReset: een reset van de mindset

Hoe zet je een mindsetverandering in gang, en is een druk op de reset knop noodzakelijk?

LEES VERDER

Je hebt het vast weleens gehoord. Agile is een mindset. En de weg naar een wendbare organisatie vereist een verandering van mindset. Logischerwijs trekt men de conclusie dat er  dus een bestaande mindset is die veranderd moet worden voor een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie.

Maar wat is de bestaande mindset en wat is de mindset na de succesvolle transformatie? is die mindset te definiëren en is er dan wel één mindset? Hoe zet je een mindsetverandering in gang, en is een druk op de reset knop noodzakelijk?

Eerst de vraag: is er wel één mindset?

Nee, er is niet één mindset en daar zit veel waarde in. Zo zullen er altijd mensen zijn die een glas halfvol zien en tegelijkertijd mensen die hetzelfde glas halfleeg zien. Het streven naar één mindset waarbij in dit geval iedereen het glas halfvol ziet is een verkeerd streven. Daarmee zou de waarde van de kritische blik wegvallen. In bredere zin hebben we het hier over de waarde van diversiteit van de verschillende invalshoeken: kennis, ervaring, (culturele) achtergrond, etcetera.

Vanuit Deep Democracy wordt dit ook wel de wijsheid van de minderheid genoemd. Het belang van acceptatie van verschillende standpunten en een constructieve wijze om daar effectief mee om te gaan is een belangrijke mindset op zich. Misschien wel het belangrijkste onderdeel in de mindset voor een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie. Hiermee komen we op het volgende punt:

Is de gewenste mindset wel te definiëren?

Als we het hebben over de definitie van een mindset dan komen we op overtuigingen, waarden en zelfs drijfveren die invloed hebben op het gedrag dat we zien in de organisatie. Hier komt de ijsberg van McClelland weer terug waar we het in een eerdere blog ook over hebben gehad: Ken je dat “flow” gevoel?

In termen van een transformatie naar een wendbare organisatie gaat het om afscheid nemen van bestaand gedrag, zoals individuele beloning en directieve aansturing van kenniswerkers. Daarnaast wordt ander gedrag gestimuleerd zoals teambeloning op samenwerking in waardecreatie en stimulering van persoonlijk leiderschap. 

Het definiëren van de bestaande en gewenste mindset is maatwerk dat met de organisatie zelf moet worden vormgegeven. Een pragmatische manier om hier een start mee te maken in het opstellen van een manifesto zoals het Agile Manifesto met aan de linkerkant voorbeelden van het gewenste gedrag en aan de rechterkant voorbeelden van het bestaande gedrag. Belangrijk is hier om ook het bestaande gedrag positief te formuleren en te onderkennen dat daar waarde in lag en waarschijnlijk nog steeds ligt in bepaalde situaties. Denk hierbij ook aan de kracht van de diversiteit die hier al eerder genoemd werd. Een voorbeeld van zo’n manifesto is beschreven door mijzelf en Marjolijn Feringa in de pocketguide voor executives in transformatie

Het Agile Executive Manifesto 

Samenwerken aan teamdoelen boven gaan voor individuele mijlpalen 

Prioriteren van onderwerpen boven volgen van de agenda 

Wegnemen van belemmeringen boven stimuleren van resultaten 

Bijsturen op actuele inzichten boven analyseren van rapportages 

Visueel overzicht boven spreadsheet rapportages 

Verdeling van voorbereiding boven iedereen bereid alles voor 

Experimenteren binnen kaders boven plannen maken 

Elke kans om te verbeteren benutten boven tijd plannen voor verbeteren 

Stellen van vragen op de werkvloer boven accorderen van voorstellen in de vergaderzaal 

Voorbeelden zoals hierboven dienen alleen ter inspiratie voor het maatwerk en het gesprek hierover dat in de organisatie moet plaatsvinden. Zo wordt er een definitie gesmeed van gewenst gedrag, dat bij de gewenste mindset past. 

De reden dat het manifesto gedrag beschrijft is omdat dat hetgene is wat we kunnen zien. Dit maakt het makkelijker om elkaar hierop aan te spreken en hier afspraken over te maken. Elkaar feedback geven wordt makkelijker. Een onderwerp dat in de blog van vorige week aan bod is gekomen: Zo vergroot je je zelfkennis.

Echter, voor de borging van de gedragsverandering is veel nodig. Dit raakt de verdieping naar de waarden, de overtuigingen en de drijfveren. Dit maakt dat het meer is dan simpelweg een verandering en je het kan zien als een reset van de mindset. 

Op 1 juni organiseren we de Filotes Agile dag. We bespreken op deze dag struikelblokken en uitdagingen rondom transformatie, en kijken samen met jou naar je meest dringende uitdaging op dit moment. Wil je hier graag bij zijn? Stuur ons een bericht via info@filotes.com of klik hier om er meer over te lezen

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.