De kracht van versnelling

Wat kunnen de wetten van de natuurkunde ons leren over versnellen binnen organisaties?

LEES VERDER

Je zou maar aan het roer staan van een grote organisatie en je zit in zwaar weer. 

Er is grote druk van binnen en/of buiten om te versnellen en voortgang te maken op de grote opgaven, projecten of nieuwe productlanceringen. Iedereen voelt de druk en tegelijk ook het ongemak van het gebrek aan daadkracht van de organisatie. 

Waarom lukt het niet om te versnellen? En wat kan je leren van de wetten van de natuurkunde?

De wet van versnelling

Ook wel de tweede wet van Newton genoemd, stelt dat de versnelling van een object recht evenredig is met de kracht die op het object wordt uitgeoefend, en omgekeerd evenredig met de massa van het object. Met andere woorden, om een object te versnellen moet er een kracht op worden uitgeoefend die groter is dan de weerstand die het object ondervindt, en hoe groter de massa van het object, hoe groter de kracht moet zijn om het te versnellen.

In wiskundige termen luidt de tweede wet van Newton:

F = m * a

waarbij F de kracht is die op het voorwerp wordt uitgeoefend, m de massa van het voorwerp is en a de versnelling is die door de kracht wordt veroorzaakt. 

Met andere woorden als we de versnelling van een object willen berekenen is dat de kracht gedeeld door de massa van het object:

a = F/m

Dus als je je organisatie in versnelling wil brengen, wil je de kracht van je organisatie vergroten en de massa verkleinen. Klinkt simpel en logisch. En dat is het aan de ene kant ook. 

Aan de andere kant – zo heeft Jeroen in zijn artikel van vorige week duidelijk gemaakt – blijft de hang naar controle, complexiteit, coördinatie en regels mega verleidelijk. Waarmee de BMI of de massa van je organisatie alleen maar toeneemt. 

Het gewicht van management en processen reduceren

Wanneer er te veel regels zijn, wordt je organisatie te bureaucratisch. Dit resulteert in een situatie waarin beslissingen worden uitgesteld of vertraagd omdat er te veel lagen van goedkeuring en goedkeuringsprocessen zijn. Te veel hand-overs en mensen die er ook iets van moeten vinden. Wat leidt tot vertragingen in de uitvoering van projecten en initiatieven.

Breng zo veel mogelijk de beslissingsbevoegdheid bij de mensen van de werkvloer en de teams. Je mag erop vertrouwen dat zij het beste met het bedrijf voor hebben, goede afwegingen maken en verbeteringen doorvoeren omdat ze leren van hun fouten. 

Doorbreek de mythe dat management, regels, uitgebreide plannen en controlemechanismen zorgen voor voorspelbaarheid en kwaliteit. Het is gewoon niet zo. Zeker niet in een complexe omgeving waarvan de verandering zelf ook aan het versnellen is. 

Uit de startblokken

Ik hoor je denken. Ja dat klinkt allemaal zo eenvoudig en logisch. Maar hoe kom je in beweging? 

Je krijgt mensen in beweging, onder andere door ervoor te zorgen dat het ongemak en de urgentie gevoeld en gedeeld wordt binnen de gehele organisatie. Betrek ze bij de beweging die gemaakt moet worden en maak duidelijk wat het lonkend perspectief is. 

Het is je belangrijkste taak om als leider continu de langspeelplaat op te zetten van het inspirerende verhaal en jouw visie waarbij je mensen een gevoel krijgen wat het nut en belang is en wat dit voor hen zal betekenen.  

De kracht zit hem namelijk in je mensen

De mensen die het werk uitvoeren weten het beste wat hen tegenhoudt en hoe ze hun problemen het beste kunnen oplossen. In teams zit zelf de creativiteit om nieuwe en innovatieve ideeën te bedenken die de organisatie helpen sneller en efficiënter te werken.

Maak jouw mensen daarom proactief, door hen direct te betrekken en verantwoordelijk te maken vanuit dienend leiderschap. Als je als leider de oplossing bedenkt, ontneem je hen de kans om te experimenteren en te ontdekken wat de beste oplossing is en ben je onderdeel van het probleem dat mensen geen eigenaarschap nemen. 

Creëer een omgeving waarin mensen prettig, veilig en direct met elkaar kunnen samenwerken en niet afgeleid worden door overvolle agenda’s en meetings.

En, last but not least: zorg voor een gedeeld leiderschap. Mensen die effectief leiderschap tonen, kunnen anderen inspireren en motiveren om te werken aan gemeenschappelijke doelen en kunnen een cultuur van snelheid en efficiëntie bevorderen.

Wil jij je organisatie in versnelling brengen en heb je hier een vraag over? Neem dan gerust contact op met ons, bijvoorbeeld via LinkedIn. Of kom naar de Filotes Agile VIP dag van 1 juni.

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.