Hoe meer je meet, hoe minder je weet.

Je loopt het risico dat je jezelf onbedoeld zand in de ogen strooit, teveel intern gericht wordt en de focus verliest

LEES VERDER

Ik hoor je denken: huh, het is toch meten is weten? Ja, dat klopt.
Maar er schuilt een gevaar achter alles kunnen weten.

Managers hebben de neiging over van alles en nog wat de controle te houden. Kunnen ze overigens vaak niets aan doen hoor, zo worden ze afgerekend. En hun managers ook.

We kunnen bijna overal meters op zetten zoals op processen, doorlooptijden, de output van mensen, de kwaliteit ervan, etc.
Zo hebben we heel erg veel data tot onze beschikking. 

Daarnaast bestaan er een aantal hardnekkige overtuigingen die de hang naar data en inzicht voeden:
🥁 Meten is weten!
🥁 Better safe than sorry
🥁 Vertrouwen is goed, controle is beter
🥁 Ik moet het wel kunnen uitleggen

Bovendien zijn heel veel mensen nieuwsgierig en willen we de beschikbare data begrijpen.
Maar, vanuit die kennis ontstaan er inzichten en weer nieuwe vragen. Dit voedt ons gedrag om dan nóg dieper in de data te duiken of op zoek te gaan naar nieuwe data.

Wat we lijken te vergeten in onze datahonger is dat er heel wat nadelen kleven aan het opzetten en onderhouden van al die metertjes. Het lijkt allemaal gratis maar dat is het natuurlijk niet. Er gaat energie, tijd, geld en aandacht van mensen naar toe. Alles wat je aandacht geeft groeit. Je loopt het risico dat je jezelf onbedoeld zand in de ogen strooit, teveel intern gericht wordt en de focus verliest.

Hoe gaan we dan wel bewust om met data?

Door met focus te meten in drie stappen:

Ten eerste: laat iedereen weten wat de bedoeling is. Wat is die ene north star metric die we najagen? Waaruit blijkt dat we zoveel mogelijk waarde aan de klant leveren? Sommige bedrijven hebben de mazzel dat het heel duidelijk is. In de formule 1 is dat het aantal gewonnen races. Alles is erop gericht om de auto en de coureur sneller te maken. Voor iedereen is dat duidelijk en dat geeft focus.

Ten tweede: gebruik de denkkracht uit de organisatie. Laat je medewerkers en teams autonoom beslissen welke data en inzichten direct bijdragen aan de north star metric. Bij de Formule 1 zullen de raceteams te allen tijde zich de vraag stellen: is deze informatie echt van waarde en in welke mate draagt dit inzicht bij om de auto sneller te maken.

Ten derde: ondersteun de realisatie van de verbeteringen die naar voren komen vanuit de inzichten die de bewust gekozen data geeft en laat het resultaat hiervan terugkomen in de data. Een korte feedbackloop op de zichtbare verbetering naar het gezamenlijke doel stimuleert de betrokkenheid.

En tot slot…. wees niet bang om gaandeweg  te leren en bij te stellen.

Met focus meten om te weten is goed, meten om te leren is beter.

Download direct onze
gratis gids

Een doorbraak in
transformeren

Ontdek het geheim van echte Business Agility. Met vertrouwen en commitment uit de organisatie.
Zonder gedoe.